Asmens duomenų tvarkymo ir slapukų nuostatos

1. Sutinku, kad Všį “Atsakinga tėvystė”, kurios buveinės adresas Graužupių 12C, Vilnius, el. p. info@atsakingatevyste.lt, 5 metus nuo šio sutikimo pateikimo valdytų, rinktų ir tvarkytų mano asmens duomenis, susijusius su mano vardu, pavarde, kontaktiniais duomenimis (telefono numeriu, el. paštu), darbovietės pavadinimu, įmonės kodu, darbovietės kontaktiniais duomenimis (telefono numeriu, el. paštu,) tiesioginės rinkodaros tikslais, t.y. kreiptųsi į mane telefonu, elektroniniu paštu su tikslu:
teikti man informaciją ir reklaminę medžiagą apie Všį “Atsakinga tėvystė” teikiamas paslaugas,
naujienas;

  • teikti informaciją apie vykstančius / vyksiančius Všį “Atsakinga tėvystė” renginius ar akcijas, kvietimus ir priminimus dalyvauti juose;
  • sužinoti mano nuomonę suVšį “Atsakinga tėvystė” veikla susijusiais klausimais;
  • teikti pasiūlymus.

2. Esu informuotas (-a) ir suprantu, kad turiu teisę:

  • susipažinti su savo pateiktais asmens duomenimis;
  • žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  • reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis arba reikalauti, kad juos perkeltume;
  • nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, įskaitant asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu;
  • reikalauti, kad Všį “Atsakinga tėvystė” ištrintų mano pateiktus asmens duomenis arba sustabdytų tokių duomenų tvarkymo veiksmus.

3. Esu informuotas (-a) ir suprantu, kad turiu teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais ir įgyvendinti kitas nurodytas teises, pateikęs tokį prašymą Všį “Atsakinga tėvystė” šiame sutikime nurodytais kontaktais ir tinkamai dokumentais patvirtinus asmens tapatybę.

4. Esu informuotas (-a) ir suprantu, kad mano asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais bus tvarkomi ne ilgiau kaip 5 (penkis) metus nuo šio sutikimo pateikimo momento, išskyrus atvejus, jei aš pareikšiu nesutikimą (tai galėsiu padaryti paspausdamas nuorodą kiekviename el. pašto
pranešime arba nurodytais rekvizitais kreipdamasi(s) į Všį “Atsakinga tėvystė” dėl savo asmens duomenų tvarkymo minėtais tikslais ir/ar duotą sutikimą atšauksiu. Tokiu atveju suprantu, kad Všį “Atsakinga tėvystė” nutrauks mano asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslais nuo mano nesutikimo ir/ar sutikimo atšaukimo gavimo Všį “Atsakinga tėvystė” dienos. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos iki sutikimo atšaukimo ar iki nesutikimo su tiesiogine rinkodara pareiškimo jau atliktam Jūsų asmens duomenų tvarkymui ir tokio tvarkymo pasekmėms.

5. Esu informuotas (-a) ir suprantu, kad nepavykus išspręsti klausimo su Všį “Atsakinga tėvystė”, turiu teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

6. Esu informuotas (-a) ir suprantu, kad Všį “Atsakinga tėvystė” tiesioginės rinkodaros tikslais informaciją siųs pasitelkdamas Mailchimp sistemą.

7. Asmens duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų. Asmens duomenys, Jums sutikus su pranešimų siuntimu, bus įtraukiami į Všį “Atsakinga tėvystė” valdomą elektroninę duomenų bazę, tvarkomi ir saugomi skaitmenine forma užtikrinant Jūsų asmens duomenų tvarkymo saugą.

Kaip su mumis susisiekti?

El. paštu: info@atsakingatevyste.lt , temos laukelyje įrašant „Atsisakyti“ ir laiške nurodant savo vardą, pavardę ir kokiu adresu, tel. numeriu, el. paštu nenoriu gauti informacijos


Slapukai

Jūsų naršymo patirčiai pagerinti, slapukai šiame tinklapyje yra įjungti. jei nepakeisite šių nustatymų, tai reiškia Jūsų sutikimą.

Į viršų
Atsakinga tėvystė

Prašome sutikti su mūsų slapukų ir privatumo politikos nustatymais Susipažinti

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close